Nedenfor finner du lenker til en rekke internettsider med mye nyttig informasjon:

Private og offentlige institusjoner:
Bedriftsinformasjon Boligjegeren Domstolene
Konkurransetilsynet Konkursrådet Kredittilsynet
Lovdata Norges Eiendomsmeglerforbund Norsk byggtjeneste
Norges Takseringsforbund Norges tilstandsrapport forbund Odin
Offentlig informasjon og tjenester Statens byggtekniske etat Standardiseringen i Norge
Tinglysingen (Statens kartverk) . .

Gjeldende lover:
Aksjeloven Arbeidsmiljøloven Arveloven
Avhendingsloven Avtaleloven Borettslagsloven
Bustadoppføringslova Eierseksjonsloven Eiendomsmeglerloven
Ekteskapsloven Husleieloven Håndtverkertjenesteloven
Markedsføringsloven Naboloven Pristiltaksloven
Skifteloven Tomtefesteloven .