Etter fullført juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1999 har Advokat Esben Apland arbeidet i advokatfirmaene Andersen Legal ANS (Oslo), Vogt & Wiig AS (Oslo) og Advokatgruppen Kjelland & Co (Lillestrøm).

Som ansatt har Aplands hovedarbeidsområder vært fast eiendoms rettsforhold (herunder bl.a. forvaltning, finansiering, mangler, utleie, kjøp og salg), sjørett/shipping, pengekravsrett, og alminnelig kontraktsrett.

Esben Apland har også bred erfaring fra styre- og prosjektarbeid knyttet til fast eiendom.

Foruten cand. jur. er Apland utdannet bedriftsøkonom ved NHHK. Han har fra høsten 2004 drevet egen advokatpraksis i Tvedestrand.