Innholdet på disse nettsidene er kun en informasjonstjeneste fra Advokat Esben Apland. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for juridisk rådgivning. Brukere av disse nettsidene bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Tilgang til og nedlasting av informasjon fra våre nettsider etablerer på ingen måte noe klientforhold til vårt firma. Advokat Esben Apland søker til enhver tid å holde siden oppdatert, men har intet ansvar for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.