Dersom du ønsker å ta kontakt med oss, enten det kun er for å få en rask tilbakemelding på om det faktisk foreligger en rettslig problemstilling, om vi anser deg for å "ha en sak", eller det er annet du ønsker en tilbakemelding på, vennligst trykk på knappen "Kontakt via e-post" nedenfor. Fyll ut rubrikkene som da dukker opp, og trykk "send". Vi vil respondere på henvendelsen så raskt som mulig, uten at dette (vår første respons via e-mail eller telefon) koster deg noe (se for øvrig nærmere under "Honorar" på forsiden for en detaljert forklaring på når og hvordan vi tar betalt for den jobben vi måtte gjøre for deg).


Kontakt via e-post


Hvis ønskelig, kan vi også kontaktes via telefon, faks eller ved tradisjonell post. Du er også velkommen til å komme innom vårt kontor. Våre kontaktdetaljer er som følger:

Advokat Esben Apland
Postadresse: Postboks 103, 4902 Tvedestrand            
Forretnings/besøksadresse: Kirkekleiva 2, 4900 Tvedestrand
Tel.:     +47 37 16 46 00
Fax:     +47 37 16 46 01
Mob:    +47 97 666 555
E-mail:  advokat@apland.no