Vi yter bistand til bedrifter, organisasjoner/foreninger og privatpersoner innenfor de fleste sivilrettslige områder. Nedenfor følger en oversikt over noen av de mest sentrale tjenesteområdene:

Fast eiendom, herunder bl.a.:
. Kjøp og salg
. Eiendomsmegling
. Oppgjør i forbindelse med overdragelse
. Utleie
. Utvikling
. Forvaltning
. Mangler
. Tingsrett
Kontraktsrett
Selskapsrett
Kjøpsrett
Pengekravsrett
Arverett
Skifterett
Familierett (herunder samboerrett)
Naborett
Markedsføringsrett

Skal man inngå en avtale, er det fornuftig å kontakte advokat før avtalen inngås. Dette gjelder uavhengig av type avtale. I andre tilfeller lønner det seg å ta kontakt med advokat før tvist oppstår, eller før tvisten har kommet for langt - Sannsynligheten for å komme frem til en rimelig løsning er større jo tidligere en advokat blir involvert i saken.

 

All bistand kan også ytes på engelsk.